Czech versionEnglish versionDeutsch version

Facebook.comBooking.com

Slevový portál Kuplon.cz

Okolí RELAX HOTELU Ve Dvoře

V okolí našeho hotelu naleznete spoustu zajímavých míst

Co dělat v našem městě

Ve Spáleném Poříčí a okolí na Vás dýchne historie - můžete obdivovat spoustu památek, ale i zažít spoustu dobrodružství.

Spálené Poříčí je podbrdské městečko, jehož centrum je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Poprvé je zmíněno jako ves Poříčí v roce 1239. Ve 14. století byla dokončena jeho dodnes zachovalá půdorysná dispozice s rozlehlým náměstíčkem, kostelem a tvrzí. Větší rozvoj města nastal v době renesance, kdy město vlastnil rod Vratislavů z Mitrovic. V době třicetileté války opakovaně vyhořelo a získalo tak přízvisko Spálené. Na území města se zachovala spousta památek z různých období. Za porevoluční péči o ně a jejich obnovu si v roce 2003 město vysloužilo titul Historické město roku. Dosud je jediným městem s tímto titulem v Plzeňském kraji a s Františkovými Lázněmi i jediným v západních Čechách.

Renesanční zámek Spálené Poříčí byl postaven Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě gotické tvrze v roce 1617. V 19. století byl doplněn novogotickou věží. Za zhlédnutí stojí výstavní prostory, původní strop v koncertním sále, renesanční portály a erby. V zámku byl v 18. stol. uložen svatovítský poklad. Zámek dnes užívá střední ekologická škola. Je ale přístupný a konají se zde výstavy. Cenný je i zámecký park s opraveným altánem z 18. století a kašnou s barokní sochou ryby.

Hledači pokladů – máme pro Vás připravenou stopovačku po městě. V Infocentru obdržíte mapku města s vyznačenou trasou a list s úkoly. Cesta vás provede kolem nejvýznamnějších spálenopoříčských památek. Ke každé z nich se váže jedna otázka, odpověď na ni jednoduše zjistíte a zapíšete. S vyplněným listem už pak jen zbývá přijít si do Infocentra pro odměnu! Ve městě a okolí se nachází i několik "kešek" - takže zklamaní od nás neodjedou ani příznivci geocachingu. Těšíme se na Vás!

Špejchar Ve Dvoře byl postaven v 1. polovině 18. století jako součást spálenopoříčského zámeckého velkostatku. O samotném vzniku objektu neexistují podrobnější záznamy, dendrochronologickým průzkumem však bylo zjištěno, že trámy, použité ke stavbě původního krovu, jsou z jedlového dřeva a stromy pro výrobu trámů byly pokáceny v letech 1723 a 1724. Ke svému původnímu účelu, uskladnění obilovin, sloužil špejchar až do konce 20. století. Komplexní rekonstrukcí objektu vznikly prostory galerie pro příležitostné výstavy, stálá expozice historické zemědělské techniky, dále unikátní „naučná stezka pod střechou“, která nás provede přírodou Brd a životem jejích obyvatel v minulosti i současnosti a celé jedno patro špejcharu je věnováno galerii kresleného humoru J.W. NEPRAKTY. Tato stálá výstava je jediná v republice.

Barokní děkanství na náměstí s vysokou mansardovou střechou bylo přestavěno do současné podoby v roce 1780. Je zdobeno znakem kapituly sv. Víta v Praze. Průčelí děkanství zdobí prvky lidové architektury. Bronzová deska připomíná působení spisovatele Jindřicha Šimona Baara na konci 19. století. V roce 1820 zde byla založena jedna z prvních čtenářských společností v Čechách.

Naučná stezka – Loukou i lesem za pohádkou. Motivem nenáročné procházky je pohádka s obrázky postav pana NEPRAKTY, jehož úsměvnými kresbami se v jediné stálé expozici na světě pyšní spálenopoříčský špejchar Ve Dvoře. Trpaslík z brdských lesů provede děti i dospělé půvabnou krajinou v okolí Spáleného Poříčí v délce cca 5,5 km. Na své putování může každý obdžet leták s popisem a mapkou, po cestě se na 8 naučných tabulích poutníci seznámí se zvířaty i rostlinami a různými zajímavostmi regionu a podle nápovědy na jednotlivých tabulích vyluští v křížovce jméno svého průvodce trpaslíka. Za vyluštěnou křížovku pak dostanete drobnou odměnu. Zastavení číslo 1 naleznete před areálem našeho hotelu Ve Dvoře, ve kterém se nachází také galerie kresleného humoru pana Jiřího Wintera NEPRAKTY a dále Vás povedou šipky s obrázkem trpaslíka. Letáky i odměny obdržíte v Infocentru, v době, kdy bude Infocentrum zavřené, v krámku U Červeného kohouta.

Roubený lidový dům na náměstí je ukázkou lidové architektury jižního Plzeňska (má tradiční dispozici s nízkým stropem, předsíní, černou kuchyni, dochovanými chlebovými pecemi či osvětlovacími krbečky). Typickým krajovým prvkem je velký kabřinec nad čelním štítem a zadní štít vyplétaný smrkovými větvemi a vymazaný jílem. Roubená část domu má omítku zvanou kožich. Dům je přístupný a působí v něm celoročně otevřené infocentrum.

Židovský hřbitov je doložen v městečku od poloviny 17. stol. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1801. Ve městě, poblíž zámku, stávala i synagoga. Ta se ale nedochovala a na jejím místě je dnes památník soužití židů a křesťanů v našem městě. Ten má podobu zaniklé synagogy.

Naučná stezka Hvízdalka okolo malebné říčky Bradavy a přímo u hotelu. Vycházka má 8 zastavení a seznámí návštěvníky s technickými památkami, historií a přírodními památkami této oblasti. Její celková délka jsou 4 km. Stezka začíná v parku místního zámku. Celá trasa NS sice není vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu – důvodem jsou nezpevněné pěšiny a členitost terénu – ale k malebnému rybníku Hvížďalka je však možné se dostat i dvěma jinými, pohodlnými cestami. Informace o nich i mapku NS vám poskytnou pracovníci Infocentra vedle fary. NS přímo navazuje na turistické trasy do Brd.

Židovský kupecký dům v Tyršově ulici pochází z 18. století. Patrový městský dům s dvorní dřevěnou pavlačí a mansardovou střechou má židovskou černou kuchyni s dvěma ohništi pro oddělenou přípravu masných a mléčných pokrmů. Dům byl postaven jako obytný dům s obchodem a svému účelu sloužil až do konce 2. světové války. Dnes je v něm vinárna a penzion Joachim Loewidt.

Kostel sv. Mikuláše stojí na náměstí. První zmínka se datuje ze 14. století. Poté byl kostel několikrát přestavován, přičemž současná podoba je z roku 1882. V interiéru je historicky cenný inventář a zvon z počátku 16. století. Na dřevěných lavicích a kazatelně se nachází dvojí provedeni erbů Vratislava z Mitrovic a jeho manželky Kocové z Dobrše pocházející asi z rokuz 1690. Okna zdobí vitráže malíře Josefa Hodka ze 40. let 20. století.

Mlýn s vodním kolem najdete v těsné blízkosti zámku a zámeckého rybníka. Byl založen v 18. stol., původně jako mlýn Podhrázský. Po požáru v 50. letech 20. stol. byl zrekonstruován, nové mlýnské kolo vyrobil v r. 2005 sekerník pan Mikiska (sekerník – tesař, specializující se na výrobu dřevěných strojů a zařízení, především mlýnů a hamrů), jeho výrobu uhradilo město Spálené Poříčí. Obnovené vodní kolo ukazuje využití vodní energie našimi předky. Hlídá jej postava vodníka Krapítka, dílo řezbáře Jaroslava Maška z Blovic.

Bývalý velkostatek v Zámecké ulici sloužil jako hospodářské zázemí spálenopoříčského panství už od roku 1749. Zemědělsky byl využíván až do roku 2002. To už ale značně chátral. V nedávných letech ale prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která dbala na zachování všech významných architektonických prvků stavby a z části i charakteru stavby. Z panského statku vznikl hotel Ve Dvoře. V bývalé barokní konírně je umístěn společenský sál s restaurací a z barokního špejcharu vznikla galerie.

Pivovar a pivovarské sklepy se nacházely v areálu bývalého zámeckého velkostatku. Původně stál zámecký pivovar před zámkem, v místě dnešního parku. Ve 2. polovině 19. století byl postaven na dnešním místě, vedle areálu velkostatku. Pivovar ukončil svoji činnost v r. 1949. Rozsáhlé sklepy pivovaru chátraly od doby, kdy se zastavila výroba piva. Hrozilo jejich zřícení. Tomu se naštěstí podařilo definitivně zabránit postupnou rekonstrukcí sklepů na atraktivní a netradiční místo pro setkávání, výstavy, kulturní a gastronomické akce.