Czech versionEnglish versionDeutsch version

Facebook.comBooking.com

Slevový portál Kuplon.cz

Okolí města a RELAX HOTELU Ve Dvoře

V okolí města naleznete mnoho možností výletů

V okolí města naleznete mnoho možností výletů pěšky, na kole či autem. Zklamáni nebudou milovníci historie ani vyznavači pobytu v přírodě.

Starý Plzenec, hrad Radyně, rotunda sv. Petra a Pavla – první písemná zmínka o obydlení lokality je již z roku 976. Tržnice a později hradiště a město jsou faktickým předchůdcem krajské metropole Plzně. V obci bylo v jednu chvíli až sedm kostelů. Jihozápadně od Starého Plzence byl v polovině 14. století postaven hrad Radyně, jehož zachovalá část je dodnes významným turistickým místem. Na severovýchodním okraji města pak stojí na kopci románská Rotunda sv. Petra a Pavla, jejíž základy pochází až z poloviny 10. století. V její blízkosti jsou zbytky po hradišti. Více na www.staryplzenec.cz.

Zřícenina hradu Lopata stojí nad Kornatickým potokem v katastru obce Milínov od poloviny 14. století. Krátce po dostavění se ho zřejmě zmocnili lapkové, proto byl už v roce 1397 dobyt královskými vojsky a stal se královským majetkem. Po letech se ale na hradě opět objevili lakové a hrad byl opět dobýván. To se nezdařilo, a proto byl vyhladověn. Obyvatelé ho nakonec zapálili a dobyvatelé pak zbořili zbytek. Hrad už nebyl nikdy opraven.

Zámek Kozel je klasicistní lovecký zámek postavený na konci 18. století. Čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří byla doplněna o dvě dvojice staveb - kapli s jízdárnou a konírnou, čímž vznikl celistvý areál, jehož součástí je i velký park. Více na www.zamek-kozel.cz.

V obci Těnovice u Spáleného Poříčí, naleznete meditační centrum buddhismu Diamantové cesty. Funguje již několik let a poskytuje útočiště nejen praktikujícím buddhistům, ale i těm, kteří se chtějí s tímto učením seznámit nebo i náhodným příchozím. V září 2014 zde byla za účasti tisíců návštěvníků inaugurována první stúpa v ČR. Stavbu stúpy vedl Šerab Gjalcchen rinpočhe z Nepálu a na samotné výstavbě se podíleli příznivci z celé republiky. Stúpa je speciální stavba, která bytostem připomíná dokonalou podstatu mysli, která je všem vlastní. Symbolizuje tělo meditujícího Buddhy a tomu odpovídá její vnější i vnitřní struktura. Staví se a plní podle přesných tradic. Hlavní části stúpy znázorňují živly, ze kterých je stvořeno naše tělo, ale i celý svět - zemi, vodu, oheň, vzduch a samotný prostor.

Nepomuk, Zelená hora – historie rodiště sv. Jana Nepomuckého sahá do roku 1144 a jsou spojeny se založením nedalekého cisterciáckého kláštera. Nepomuk zbohatl ve 13. a 14. století díky těžbě zlata a stříbra. Zámek Zelená Hora leží na severním okraji města. Zřejmě nejvíce jej proslavili poslední významní obyvatelé Černí baroni neboli Pomocný technický prapor Československé lidové armády. Více na www.nepomuk.cz a www.zelenahora.cz.

Muzeum na demarkační linii Rokycany. Činnost klubu se zaměřuje především na záchranu historické ale i současné vojenské techniky, na spolupráci s muzeem, armádou a Československou obcí legionářskou, a na osvětovou činnost ve vojenské historii naší republiky. Neformální vznik klubu a spolupráce s muzeem počala v roce 1995. V té době šlo pouze o zapálenou partu nadšenců. Ke vzniku právní subjektivity klubu došlo až v roce 1998 registrací na ministerstvu vnitra. Více na www.bahna.eu.

Blovice, zámek Hradiště - zakladatelem obce byl cisterciácký klášter v Nepomuku, v jeho majetku jsou Blovice také poprvé zmiňovány kolem roku 1284, kdy byly klášterní trhovou vsí. V druhé polovině 14. století jsou Blovice zmiňovány již jako městečko. Kromě řady památek leží na území městečka i zámek Hradiště, kde v současnosti sídlí Muzeum jižního Plzeňska. Vznikl v místech bývalé tvrze v 18. Století. Při zámku se nachází též anglický park. Více na www.blovice-mesto.cz a www.muzeum-blovice.cz.

Dobřív, vodní hamr – malá obec na Rokycansku je plná zajímavých historických staveb, jejichž dobrý stav umožnil, aby se obec stala vesnickou památkovou zónou. Unikátem je například vodní hamr původně z 15. století, jehož současné vnitřní vybavení pochází ze 17. až 20. století. Hamr je dodnes funkční a stále užívaný. Více na www.muzeumrokycany.cz/hamr.html.

Mešno, Pouskův mlýn - mlýn z r. 1879, stojící v údolí Mešenského (Kornatického) potoka, sice již není v činnosti, ale zachovalo se v něm veškeré historické zařízení. Navštívit jej můžete každou 1. sobotu v měsíci. Více na www.pouskuvmlynmesno.estranky.cz.

Cesta otevřená - obnovená historická cesta mezi Spáleným Poříčím a Blovicemi. Tato cesta v délce cca 6 km spojuje sousední městečka po staletí. Nyní se po ní můžete projít krásnou venkovskou krajinou přes louky, pastviny a lesy. Na hranici katastrů je jako hraniční kámen vztyčen obelisk. Mapku procházky obdržíte v Infocentru.

Naučná stezka Hvížďalka – Přímo ve Spáleném Poříčí začíná a končí naučná stezka Hvížďalka, které dal jméno významný rybník nad městečkem. Stezka představí návštěvníkovi technické památky i přírodní zajímavosti. Kromě rybníka se stometrovou hrází je to třeba vodopád pod rybníkem, štola pro těžbu železné rudy a místní flora a fauna.

Meditační centrum budhismu Diamantové cesty se nachází na nejvyšším nezalesněném místě v okolí, poblíž Těnovic. Klidné místo poskytuje útočiště pro soustředěnou meditaci v ústraní. Zároveň je ale i místem nabitým energií a aktivitou, pravidelně se zde konají meditačními kurzy pro desítky a stovky lidí z celého světa. V lese blízko centra se nacházejí zajímavé skalní útvary známé jako Těnovická skála a krátkou nenáročnou procházkou je můžete navštívit i vy. Více na www.bdc.cz/tenovice/.

Brdy – jsou jedním z nejvýznamnějších přírodních lákadel Spálenopoříčska. Jejich velká část je již desítky let využívána jako vojenský újezd. Ten byl dříve úplně uzavřen, ale dnes je veřejnosti přístupný o víkendech a státních svátcích. Právě omezený vstup a dlouhodobá přítomnost vojska pomáhá zachovat přírodu v dobrém stavu. Chloubou jsou rozsáhlé lesy a Padrťské rybníky. K nim vede kvalitní cyklostezka. Brdy jsou považovány za ráj houbařů. Informace o možnostech návštěvy Brd a mapku cyklovýletů získáte v Infocentru. Více na www.vojujezd-brdy.cz.

Atommuzeum Javor 51 vzniklo v roce 2013 ve vojenském prostoru Brdy. V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a mince, které byly staženy z oběhu v době měnové odluky od Československé federativní koruny k České koruně. Bylo zde umístěno na malém prostoru několik miliard korun. I nyní v roce 2014 se každý z návštěvníků ocitne na vojenském území, kde není dovolen volný pohyb návštěvníků. Více na www.atommuzeum.cz.

Rozhledna Na Skále v Železném Újezdě - 40 m vysoká rozhledna asi 10 km od Spáleného Poříčí byla vybudována v roce 2000 na kopci Na skále v nadmořské výšce 672 m. Můžeme z ní vidět Krušné a Doupovské hory, dále Český les a Šumavu. Šťastlivci, kteří byli ve správný čas na správném místě, by vám mohli vyprávět o fantastickém pohledu na Alpy, ať již německé nebo rakouské. Více na www.obec-cizkov.cz.

Pamětní deska Járy Cimrmana je umístěna v obci Míšov na fasádě domu poblíž vyhlášeného bistra. Nezapomeňte zde zastavit na svých cestách a občerstvit se vynikajícími grilovanými specialitami!

Návštěva města Plzně – letošní rok je Plzeň dokonce hlavním městem kultury celé Evropské unie a koná se zde nespočet různých akcí, pivovarské muzeum, prohlídkový okruh v pivovaře Plzeňský Prazdroj, plzeňské podzemí, Muzeum loutek, Muzeum strašidel, Západočeské muzeum a galerie, ZOO, Techmánie. Více na www.plzen.eu.

Rožmitál pod Třemšínem – Podbrdské muzeum s památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, expozice historických automibilů, kostel Povýšení sv. Kříže (působiště J. J. Ryby) nebo Vrch Třemšín – 827 m n.m., nejvyšší vrchol jižních Brd. 8 km od města Rožmitál p.Tř. Vede k němu turisticky značená cesta, na vrcholu rozhledna. Ze Spáleného Poříčí je možné dojet na Třemšín na kole po vedlejších silnicích. Více na www.rozmitalptr.cz.